مجله زبان، ادبیات و فرهنگ وارلیق در میان سال‌های 1393-1358 (2014-1979) در تهران به مدیریت پروفسور دکتر جواد هیئت و از تابستان سال 1394 به مدیریت محمدرضا هیئت در آنکارا منتشر می‌شود. ترتیب نشر مجله، بصورت فصلنامه بوده و هر سال 4 شماره انتشار می‌یابد.
حوزه فعالیت مجله وارلیق، بررسی زبان، ادبیات، تاریخ و فرهنگ ترکی به ویژه در ایران و آذربایجان؛ شناسایی میراث مادی و فرهنگی ترک‌ها و کمک به محافظت، توسعه و استانداردیزه شدن زبان ترکی در ایران می‌باشد.
زبان اصلی مجله وارلیق ترکی است. اما مقالات علمی به زبان فارسی و گاهی انگلیسی و روسی نیز در این مجله منتشر می‌گردد.
یکی از اهداف مجله وارلیق که به مرور به یک مکتبی فرهنگی تبدیل شده و با نام «مکتب وارلیق» شهرت یافته، ضمن تاکید بر علمی بودن مطالب، آگاهی‌بخشی به ترک‌های ایران است که همچنان از حق تحصیل به زبان مادری محروم می‌باشند.