کلیت
اهداف مجله وارلیق عبارت است از؛ انتشار تحقیقات مربوط به ترکولوژی به ویژه پژوهش‌های علمی در رابطه با زبان و فرهنگ ترکی در ایران و آذربایجان، معرفی تازه‌ترین کتاب‌ها و مقالات علمی در زمینه ترکولوژی، کمک به دسترسی هرچه آسان‌تر خوانندگان به منابع معتبر جهت یادگیری زبان، ادبیات و فرهنگ ترکی و تقویت آگاهی ملی. مقالات ارسالی به زبان‌های ترکی، فارسی، انگلیسی و روسی پس از بررسی ویراستارهای زبان و تأیید شورای نویسندگان منتشر می‌گردد.
تنظیم مقاله
حجم مقاله: حجم مقاله نباید بیش از 10000 واژه باشد. مقالاتی که از حجم بسشتری برخوردار باشند، برای تنظیم مجدد به مولف بازگردانده خواهند شد. مقاله‌ها باید به شکل الکترونیکی در نسخه Word و یا هر یک نسخه‌های RTF تهیه شود.
صفحه عنوان: در صفحه نخست باید عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده و یا نویسندگان، محل کار، شماره تماس و تعداد جدول ها، منحنی‌ها و شکل‌ها نوشته شود.
واژه کلیدی: به منظور تهیه نمایه باید 10-3 واژه کلیدی مشخص شود. واژه‌های کلیدی استفاده شده در عنوان مقاله نیز باید تکرار شود.
خلاصه مقاله: خلاصه هر مقاله باید حداکثر در یک صفحه اضافه شود. خلاصه بایستی به زبان متن مقاله و زبان انگلیسی تهیه شود.
متن: متن مقاله شامل قسمتهای زیر خواهد بود: مقدمه، داده، روش‌ها، نتایج و بحث.
در صورت وجود قسمت قدردانی، به انتهای متن افزوده شود. حدالامکان از بکار بردن پاورقی خودداری گردد. در مواقع ضروری پاورقی باید در زیر صفحه مربوطه نوشته شده و به ترتیب شماره‌گذاری شود.
در صورتی که تعداد واژه‌های نقل قول بیش از 40 واژه باشد، بایستی در گیومه و داخل‌تر از متن نوشته شود. در نقل قول‌ها نام نویسنده و یا نویسندگان و سال نشر بایستی به ترتیب تاریخی مشخص شود. در صورتی که نویسنده مقاله سه و یا بیش از سه نفر باشد، از “و غیره” استفاده شود. آثار در دست تهیه باید به صورت [اثر منتشر نشده] مشخص گردد. نقل قول‌هایی که بر اساس گفتگوی شخصی باشد، باید به صورت [ملاقات شخصی] نشان داده شده و نام و نام خانوادگی شخص نوشته شود. این مشخصات همچون آثار منتشر نشده بایستی در قسمت منابع ذکر گردد.
ذکر منبع در داخل متن: باید به این صورت نشان داده شود: نام نویسنده و سال نشر و شماره صفحه باید در داخل پارانتز نشان داده شود. مثال: (نطقی 2010: 56-55).
منابع: منابع باید بر اساس نام خانوادگی نویسنده به ترتیب حروف الفبا نوشته شود. منابعی که دارای بیش از یک نویسنده می‌باشد، بایستی نام تمامی نویسندگان آن مشخص، سپس در داخل پارانتز سال، عنوان، نشریه، جلد و تمامی صفحات نوشته شود. در صورتی که نویسنده‌ای دارای بیش از یک اثر باشد، بایستی به ترتیب تاریخ نشر نوشته شود. آثار مربوط به یک نویسنده که در یک سال منتشر گردیده بایستی به صورت الف و ب (2010 الف)، (2010 ب) مشخص گردد. نام نشریه، مونوگرافی و نسخه‌های چاپی باید با حروف مورب نوشته شود. منابع اینترنتی بایستی با ذکر تاریخ و آدرس الکترونیکی در قسمت منابع داده شود.
منابع در انتهای متن بایستی به صورت زیر نوشته شود:
مثال:
الف) کتاب
نطقی، ح. (2010). باشلانغیچ، انتشارات وارلیق، تهران.
ب) نشریات دوره‌ای
حصاری، م. هـ. (2002) ایلام اؤلکه‌سی و مدنیتی حاقیندا. تهران: وارلیق، ش. 127، ص. 7-5.
پ)اینترنت
گؤک‌گؤز، س.س. (2005) اسماعیل قاسپرالی‌نین “مدنیت” و “میلّت” فیکری اوزرینه انتللکتوئل رتوریگی. مودرن تورکلوک آراشتیرمالاری درگیسی، ج 2، ش. 2، ژوئن 2005، ص. 33-19.
http://mtad.humanity.ankara.edu.tr/makale.php?id=43 (06.12.2005)