Derginin Qurucusu

Merhum Prof. Dr. Cavad HEYET

Derginin Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü

M. Rıza HEYET
Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06100 Sıhhiye / Ankara

Tel.: (+90 538) 281 13 09
E-posta: varliqdergisi@gmail.com veya mrheyet@gmail.com

İngilizce Dil Editoru

Nasir ŞAHGÖLÜ

Rusça Dil Editoru

Doç Dr. Gülsüm KİLLİ

Yayın Qurulu Üyeleri (Alfabetik Sırayla)

Şehruz AQ ATABAY

Ekber AZAD

Heyder BAYAT

Babek CEVANŞİR

Artum DİNÇ (Hüseyn EHMEDİYAN)

İsmail HADİ

M. Rıza HEYET

Cihangir KERİNİ

Nasir KH. ŞAHGÖLÜ

Hasan MECİDZADE (Savalan)

Kerim MEŞRUTEÇİ (Sönmez)

Said MUĞANLI

Hüseyn MUHAMMEDKHANİ (Güneyli)

Musa RAHİMİ

Hasan RAŞİDİ

Alirıza SARRAFİ

Veli YAQUBİ